JAMIYATNING MAHSULOTI 

   Oliy, birinchi va ikkinchi navli un ishlab chiqarish va sotish

   Omuxta yem ishlab chiqarish va sotish

   Urug’lik g’alla tayorlash va sotish

Menyu