IJROIYA ORGAN

Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish ijroyia organi nomidan jamiyat boshqaruv raisi tomonidan amalga oshiradi.
Boshqaruv raisi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va ijroiya organ to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Boshqaruv raisi Kuzatuv kengashi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Boshqaruv raisining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

JAMIYATNING RAHBARI VA RAHBAR O’RINBOCARLARI

 

F.I.SH., BIO Lavozim Telefon raqami Electron pochta manzili

Xudoyberdiev Tura Xasanovich

Boshqaruv raisi (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz

Ibadov Zoyir Sadullaevich

Ishlab chiqarish buyicha direktor (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz

Ortiqov Ulug’bek Boltatoshevich

Bosh hisobchi (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz
Menyu