TAFTISH KOMISSIYASI

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi  a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Ish joyi, lavozim
Xudoyberdiyev Javoxir To’ra o’g’li TKTI 3-bosqich talabasi
Xasanov Orzugul Nazirjon qizi «Narpay elita don» MChJ tahlilchisi
Hasanova Gavhar To’ra qizi TDIU 3-bosqich talabasi
Menyu