DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(sum)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
Imtiyozli aksiyalar
(sum)
Imtiyozli aksiyalar
(foiz)
2019 1679,23 30 1679,23 30
2018 0 0 231,00 35,00
2017 0 0 231,00 35,00
2016 288,81 43,76 0 0
2015 259,60 39,30 259,60 39,30
Menyu