QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro’yhatdan
o’tkazilgan
sanasi
Ro’yhatdan
o’tkazilgan
raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so’m)
Aksiyalar
summasi
(so’m)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
26.06.1995 H0106-1 oddiy 89 554 1 000 89 554 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Ko’rish

Кo’rish

Ko’rish

26.06.1995 H0106-1 imtiyozli 895 1 000 895 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Ko’rish

Кo’rish

Ko’rish

22.05.2001 H0106-2 oddiy 19 066 1 000 19 066 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Ko’rish

Ko’rish

Ko’rish

22.05.2001 H0106-2 imtiyozli 193 1 000 193 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Ko’rish

Ko’rish

Ko’rish

07.10.2004 H0106-3 oddiy 538 625 200 107 725 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Кo’rish

Кo’rish

Кo’rish

07.10.2004 H0106-3 imtiyozli 5 440 200 1 088 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Кo’rish

Кo’rish

Кo’rish

28.06.2005 H0106-4 oddiy 415 795 200 83 159 000 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Кo’rish

Кo’rish

Кo’rish

28.06.2013 H0106-5 oddiy 187 881 480 90 182 880 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Кo’rish

Кo’rish

Кo’rish

26.12.2014 H0106-6 oddiy 1 413 196 660 932 709 360 Aksiyalar
muomalada

Кo’rish

Кo’rish

 

26.12.2014 H0106-6 imtiyozli 5 440 660 3 590 400 Aksiyalar
muomalada

Кo’rish

Кo’rish

 

02.11.2015 Н0106-7 oddiy 180 513 660 119 138 580 Aksiyalar
chiqarilishi
annulyasiya
qilingan

Кo’rish

Кo’rish

Кo’rish

Menyu