JAMIYATNING MUHIM FAKTLARI

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

08.01.2020

35-sonli muhim fakt ‘Ijroiya organi a’zolarining emitent aksiyalariga egalik qilishidagi o‘zgarishlar»

28.12.2019

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

10.09.2019

08-muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

01.08.2019

08-muhim fakt »Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar»

01.08.2019

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

01.08.2019

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

08.04.2019

08-muhim fakt »Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar»

08.04.2019

32-sonli muhim fakt »Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash»

08.04.2019

08-muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

08.04.2019

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

05.04.2019

08-sonli muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

09.10.2018

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

09.10.2018

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

28.05.2018

08-muhim fakt »Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar»

30.05.2018

32-sonli muhim fakt »Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash»

30.05.2018

08-muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

29.05.2018

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

29.05.2018

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

08.07.2017

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

07.07.2017

32-sonli muhim fakt »Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash»07.07.2017

07.07.2017

08-sonli muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

08.07.2017

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

08.07.2017

28-sonli muxim fakt »Qimmatli qog‘ozlar chiqarilishini amalga oshmagan deb topish»

06.12.2016

20-sonli muxim fakt »Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi»

26.08.2016.

08-muhim fakt »Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar»

26.08.2016

36-sonli muhim fakt »Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar»

11.07.2016

32-sonli muhim fakt »Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni hisoblash»

11.07.2016

08-muhim fakt »Taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar»

11.07.2016

08-muhim fakt »Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar»

11.07.2016

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

11.07.2016

06-sonli muhim fakt »Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar»

11.05.2016.
Menyu