ИЖРОИЯ ОРГАН

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ижроия органи номидан жамият бошқарув раиси томонидан амалга оширилади.
Бошқарув раиси ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва ижроия орган тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув раиси  Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув раисининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

ЖАМИЯТНИНГ РАҲБАРИ ВА РАҲБАР ЎРИНБОСАРЛАРИ

 

Ф.И.Ш., БИО Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили

Худойбердиев Тура Хасанович

Бошқарув раиси (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz
Ибадов Зойир Саъдуллаевич Ишлаб чиқариш бўйича директор (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz
Ортиқов Улуғбек Болтатошевич Бош ҳисобчиси (94) 533-65-53 oqtoshdon@inbox.uz
Menu